Escribir na multitude cover

Escribir na multitude

Book Title
Escribir na multitude: A obra literaria de Antón Avilés de Taramancos

Author Name
Veiga, Martín

Place
Noia

Publisher
Toxosoutos

Year of Publication
2014

ISBN
9788494222481

Price
€19

Publisher's Webpage
http://www.toxosoutos.com/detalle_producto.php?&cok=ok&len=2&id=495&p=1&cat=20&txt

Keywords
Contemporary Galician poetry, Antón Avilés de Taramancos

Amazon Link
Amazon